ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ


logo

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

ಬೆಂಗಳೂರು


Civilization can be judged by the way it treats its Minorities - Education is the most powerful weapon which you can use to change the world - An investment in knowledge pays the best interest - The roots of education are bitter, but the fruit is sweet -

Vidyasiri Scheme for Minority students studying in Post-Matric Courses/PUC upto Ph.D.level in Government/Aided/Un-Aided institutions across the State who are not provided with Hostels facilities.

  1. Students should be a domicile of Karnataka State.
  2. Students annual family income should be less than Rs.2.00 lakh.
  3. Category 1 and converted Christian Minority students family income should be less than Rs.2.50 lakh.
  4. Students should be from rural areas and distance between college and their residence should be more than 5km.
  5. The students should have passed their previous year’s examination without any backlog.
  6. Students residing in BBMP, Town Municipal and Corporation limits are not eligible under this scheme.
  7. Students staying in Hostels/Paying Guests (PG) Houses or any other accommodation are also eligible for this benefit.
  8. Selected students will get an amount of Rs.1.500 per month for period of 10 months (max Rs.15,000) during their study period.

Grant Release for Vidyasiri Order Copy for the FY 2018-19
Increase In Number of Beneficiaries for vidyasiri scheme by 25000 numbers for the FY 2018-19
Notification for incentive to students belonging to minority communities for the Year 2018-19
Amount Release details of Vidyasiri for Jain Community students for the year 2017-18
Office order of Vidyasiri Releases to Jain category for the year 2017-18
Vidyasiri Releases for the year 2017-18
Vidyasiri Releases for the year 2016-17
Vidyasiri Releases for the year 2015-16
Vidyasiri Application Form for the Academic Year 2017-18

Government Order
ವೆಬ್‍ಸೈಟ್‍ನಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯದ ಸ್ವಾಮ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರಿಂದ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್‍ಪಾಮ್ರ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ (ಎನ್.ಐ.ಸಿ)ನಿಂದ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿ, ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೊಳಿಸಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಸೈಟ್‍ನಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಇಲಾಖೆಯ ಇ-ಮೇಲ್:-gokdom[at]gmail[dot]com ಗೆ ಕಳುಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಕೊನೆಯ ನವೀಕರಣ: 05/07/2019