ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ


logo

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

ಬೆಂಗಳೂರು


Civilization can be judged by the way it treats its Minorities - Education is the most powerful weapon which you can use to change the world - An investment in knowledge pays the best interest - The roots of education are bitter, but the fruit is sweet -

To promote educational levels by increasing enrolment and retention and to bring down drop-out rate with greater focus on quality education Morarji Desai Residential Schools are opened and are in function across Karnataka for 6th to 10th Std students. There are 64 Morarji Desai Residential Schools, 4 Minority Model Residential School, 9 Pre University residential colleges & 5 Muslim residential Schools running under this directorate.


The facilities provided in these Morarji Desai Residential Schools are:-
 • Increase in number of Students intake in MDRS
 • Enhancement in Rate for Meals provided in all Hostels,Colleges, Residential Schools & in all assets of Minority Department where residential facilities is provided
 • Releases for Providing Arabic Education In MDRS/MD PU College,MAMS,MMRS 2018-19
 • Shifting of MDRS Karwar to Mundgod
 • 129 MDRS Paper Notification,Dated:19/05/2018

 • Minority Residential School/College Outsource Salary Allotment List
  Minority School/College Quarter-1 Allotment List  Tender Accepting Authority to KHB
  List of 06 Morarji Desai Residential schools, 10 Post-Matric Hostels, 2 Girls PU College
  Increase of intake in MDRS & Hostel
  List of 95 Morarji Desai Residential schools and address
  Minority Morarji Desai & Muslim Residential School 2016-17 6th std Admission Application form and details (No Entrance Exam)
  List of Morarji Desai Residential schools & Muslim Residential schools (English)
  List of Morarji Desai Residential schools & Muslim Residential schools (Kannada)
  Staffing Pattern of Morarji Desai Residential Schools
  Minority MDRS SSLC Result:2017-18
  Minority MDRS SSLC Result:2016-17
  Minority MDRS SSLC Result:2015-16
  Morarji Desai Residential Schools Address
  MDRS Circulars


  MDRS 3rd Quarter Release 26/11/2016  Release of Maintenance Grants:-

  Maintenance MRS Dates: 07/06/2016, 06/06/2016 & 16/05/2016


  MDRS Fund Release 2016-17

  Sl No District Name Plan (2016-17) Non Plan (2016-17) Non Plan (2015-16) Non Plan (2015-16)
  1. Bangalore Division Download Download Download Download
  2. Mysore Division Download Download Download Download
  3. Gulbarga Division Download Download Download Download
  4. Belgaum Division Download Download Download Download


  Morarji Desai Residential School Admissions 2014-15
  Morarji Desai Residential School Admissions 2015-16
  SSLC results of Morarji Desai Residential Schools 2014-15
  Admissions in MDRS District-wise list 2014-15
  MDRS Office Orders

  Government Order
  ವೆಬ್‍ಸೈಟ್‍ನಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯದ ಸ್ವಾಮ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರಿಂದ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.
  ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್‍ಪಾಮ್ರ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ (ಎನ್.ಐ.ಸಿ)ನಿಂದ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿ, ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೊಳಿಸಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
  ಈ ಸೈಟ್‍ನಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಇಲಾಖೆಯ ಇ-ಮೇಲ್:-gokdom[at]gmail[dot]com ಗೆ ಕಳುಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
  ಕೊನೆಯ ನವೀಕರಣ: 05/07/2019