ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ


logo

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

ಬೆಂಗಳೂರು


Civilization can be judged by the way it treats its Minorities - Education is the most powerful weapon which you can use to change the world - An investment in knowledge pays the best interest - The roots of education are bitter, but the fruit is sweet -

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅವಧಿ
1. ಜೆ ಡಿ ಶ್ರೀ ಶೈಲಂ ಭಾ.ಆ.ಸೇ 20.05.1999 ರಿಂದ 23.08.1999
2. ಶ್ರೀ ರಜನೀಶ್ ಗೋಯಲ್ ಭಾ.ಆ.ಸೇ 04.11.1999 ರಿಂದ 19.01.2000
3. ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರಾಚಾರಿ 19.01.2000 ರಿಂದ 10.10.2000
4. ಶ್ರೀ ಎ ಎಲ್ ಉಮೇಶ್ ಭಾ.ಆ.ಸೇ 11.10.2000 ರಿಂದ 27.07.2001
5. ಶ್ರೀ ಬಿ ಎಲ್ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಕ.ಆ.ಸೇ 27.07.2001 ರಿಂದ 31.12.2003
6. ಶ್ರೀ ಮೊಹಮದ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ (ಪ್ರಭಾರ) 31.12.2003 ರಿಂದ 07.02.2004
7. ಶ್ರೀ ಮೀರ್ ಅನೀಸ್ ಅಹಮದ್ ಕ.ಆ.ಸೇ 07.02.2004 ರಿಂದ 24.10.2005
8. ಶ್ರೀ ಎನ್ ಎಂ ಪನಾಲಿ ಕ.ಆ.ಸೇ 24.10.2005 ರಿಂದ 06.10.2008
9. ಶ್ರೀ ಎಂ ಅಬ್ದುಲ್ ಜಬ್ಬಾರ್ ಕ.ಆ.ಸೇ 07.10.2008 ರಿಂದ 28.02.2011
10. ಶ್ರೀ ಅತೀಕ್ ಅಹಮದ್ ಕ.ಆ.ಸೇ (ಪ್ರಭಾರ) 28.02.2011 ರಿಂದ 17.05.2011
11. ಶ್ರೀ ನುಸ್ರತುಲ್ಲಾ ಷರೀಫ್ ಕೆ.ಎಮ್.ಎ.ಎಸ್ (ಪ್ರಭಾರ) 17.05.2011 ರಿಂದ 23.09.2011
12. ಶ್ರೀಮತಿ ಸಾದಿಯಾ ಸುಲ್ತಾನ ಕ.ಆ.ಸೇ 23.09.2011 ರಿಂದ 27.08.2013
13. ಶ್ರೀ ಅಕ್ರಂ ಪಾಷ ಕ.ಆ.ಸೇ 28.08.2013 ರಿಂದ 27.02.2018
14. ಶ್ರೀ ಅಕ್ರಂ ಪಾಷ ಭಾ.ಆ.ಸೇ 27.02.2018 ರಿಂದ date 25.02.2019
15. Sri Islauddin J Gadyal,KAS(I/C) 26.02.2019 to till date
ವೆಬ್‍ಸೈಟ್‍ನಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯದ ಸ್ವಾಮ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರಿಂದ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್‍ಪಾಮ್ರ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ (ಎನ್.ಐ.ಸಿ)ನಿಂದ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿ, ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೊಳಿಸಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಸೈಟ್‍ನಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಇಲಾಖೆಯ ಇ-ಮೇಲ್:-gokdom[at]gmail[dot]com ಗೆ ಕಳುಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಕೊನೆಯ ನವೀಕರಣ: 05/07/2019