ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ


logo

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

ಬೆಂಗಳೂರು


Civilization can be judged by the way it treats its Minorities - Education is the most powerful weapon which you can use to change the world - An investment in knowledge pays the best interest - The roots of education are bitter, but the fruit is sweet -

ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದಿರುವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕುಟುಂಬದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ವಿಚ್ಛೇದಿತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ವಿಧವೆಯರಿಗೆ ಮದುವೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ವಿವಾಹದ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳು, ಜೀವನಾವಶ್ಯಕ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಅಥವಾ ನಗದು ಮತ್ತು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ರೂ. 50,000/-ಗಳ ಸಹಾಯಧನ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಆದೇಶಿಸಿದೆ.


ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದಿರುವ ಮುಸ್ಲಿಂ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ಜೈನ್, ಸಿಖ್, ಭೌದ್ದರು ಮತ್ತು ಪಾರ್ಸಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕುಟುಂಬದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ವಿಚ್ಛೇದಿತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ವಿಧವೆಯರಿಗೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ದೊರಕುತದೆ.


ಅರ್ಹತೆಗಳು:

  1. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಧನಸಹಾಯ ಪಡೆಯುವ ಫಲಾನೂಭವಿಯ ಕುಟುಂಬವು ಬಿ.ಪಿ.ಎಲ್/ಅಂತ್ಯೋದಯ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿದವರಾಗಿರಬೇಕು.
  2. ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.
  3. ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯುವ ವಧುವಿಗೆ ಮದುವೆಯ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಟ 18 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು ಹಾಗೂ ವರನಿಗೆ 21 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು ಆಗಿರತಕ್ಕದ್ದು.
  4. ರೂ. 50,000/-ಗಳ ನಗದು ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ವಧುವಿನ ತಾಯಿ/ತಂದೆಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಆನ್‍ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಜಮಾ ಮಾಡುವುದು.

2018-19 ಬಿದಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕಂತುಗಳು

Grants Released for Jain 2018-19
Grants Released for Christians 2018-19
4th Instalment (General)
3rd Instalment (General)
2ನೇ ಕಂತು (ಮುಸ್ಲಿಂ, ಸಿಖ್, ಪಾರ್ಸಿ, ಭೌದ್ದ್)
1ನೇ ಕಂತು (ಮುಸ್ಲಿಂ, ಸಿಖ್, ಪಾರ್ಸಿ, ಭೌದ್ದ್)
1ನೇ ಕಂತು (ಜೈನ್)
1ನೇ ಕಂತು (ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್)

ಬಿದಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ

2013 ರಿಂದ 2018

2017-18 ಬಿದಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕಂತುಗಳು

4ನೇ ಕಂತು (ಮುಸ್ಲಿಂ, ಸಿಖ್, ಪಾರ್ಸಿ, ಭೌದ್ದ್)
3ನೇ ಕಂತು (ಮುಸ್ಲಿಂ, ಸಿಖ್, ಪಾರ್ಸಿ, ಭೌದ್ದ್)
3ನೇ ಕಂತು (ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್)
3ನೇ ಕಂತು (ಜೈನ್)
2ನೇ ಕಂತು (ಮುಸ್ಲಿಂ, ಸಿಖ್, ಪಾರ್ಸಿ, ಭೌದ್ದ್)
1ನೇ ಕಂತು (ಮುಸ್ಲಿಂ, ಸಿಖ್, ಪಾರ್ಸಿ, ಭೌದ್ದ್)
1ನೇ ಕಂತು (ಜೈನ್)
1ನೇ ಕಂತು (ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್)

ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

ಬಿದಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಅರ್ಜಿಗಳ ವಿವರ ದಿನಾಂಕ:30.07.2018
ಬಿದಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಅರ್ಜಿಗಳ ವಿವರ
ಬಿದಾಯಿ ಯೋಜನೆಯ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ
Corrigendum ಬಿದಾಯಿ
ಬಿದಾಯಿ ಯೋಜನೆಯ ಅರ್ಜಿ
ಬಿದಾಯಿ ಯೋಜನೆಯ ಸುತ್ತೋಲೆ
ಬಿದಾಯಿ ಯೋಜನೆಯ ಸನ್ಲೈನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್
ಬಿದಾಯಿ ಯೋಜನೆಯ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ


ವೆಬ್‍ಸೈಟ್‍ನಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯದ ಸ್ವಾಮ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರಿಂದ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್‍ಪಾಮ್ರ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ (ಎನ್.ಐ.ಸಿ)ನಿಂದ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿ, ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೊಳಿಸಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಸೈಟ್‍ನಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಇಲಾಖೆಯ ಇ-ಮೇಲ್:-gokdom[at]gmail[dot]com ಗೆ ಕಳುಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಕೊನೆಯ ನವೀಕರಣ: 05/07/2019